Selain dari idea dan konsep yang menarik dalam Teater Modular yang menimbul nafas baru kepada pengkarya dan pengarah teater, apa implementasi atau penambahbaikan dalam Teater Modular ini yang memberi kesan kepada seorang ‘Aktor Pentas’? – Anwar Yusof, Facebook

Aktor pentas bukan sesuatu yang perlu ditekankan Teater Modular kerana ia sudah diisi oleh sekolah-sekolah yang mengajar teater. Ilmu lakonan diperturunkan di sana, dan saya rasa ramai saja aktor berbakat di luar sana.

Teater Modular ingin mengisi aspek lain yang saya percaya kurang iaitu naskah itu sendiri, membuka ruang bagi orang mengarah dan membuka ruang untuk orang produce. Kerana itu medannya playlet, ia pendek dan cocok bagi para amatur. Medan mainan bagi aktor pentas (dalam erti kata sebenar) perlu skala yang lebih panjang.

Dari segi hubungan aktor dengan teks, kita ada: 1. aktor baik membawa teks teruk dan 2. aktor teruk membawa teks baik. Sudah tentu yang terbaik ialah aktor yang baik membawa teks yang baik. Tapi kalau saya perlu pilih dua pilihan tadi, saya akan pilih yang kedua iaitu aktor teruk yang membawa teks yang baik. Mungkin penyampaiannya tidak berkesan, akan tetapi yang masih tinggal ialah kesan bunyi. Kita masih boleh dengar kata-kata dari teks dilafazkan. Ia menjadi persis sesi bacaan. Kita masih boleh ikuti cerita dan terima hikmahnya.

Manakala aktor yang baik membawa teks teruk pula, lebih sukar untuk dihargai. Jika penyampaiannya baik, maka ia sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu yang teruk secara berkesan. Dan tiada yang lebih memudaratkan audien selain ini.

– Ridhwan Saidi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s