TEATER MODULAR Box Set

Teater Modular Box Set oleh Ridhwan Saidi kini dibuka untuk pembelian. Terhad 300 naskhah, RM120. Dwibahasa Melayu-Inggeris.

Teater Modular mula dipentaskan pada tahun 2017 dan produksi pementasannya telah menerima sokongan dana daripada INXO Arts Fund 2017 dan Krishen Jit Astro Fund 2017. 13 skrip playlet yang terbit telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh dramatis Singapura, Alfian Sa’at.

Kini seluruh pengalaman teater terzahir dalam penerbitan ini dengan selingan foto, catatan dan lakaran proses. Diselenggara oleh Nurul Aizam. Teater Modular Box Set diterbitkan Moka Mocha Ink dengan sokongan INXO Arts Fund 2018. Dapatkan buat yang berkenan! 

RM120 (Dapatkan di sini)

teater modular box set rgb