Zines/Scripts

Teater Modular (Mac 2017) zine, mengandungi skrip playlet #1 Brokoli, playlet #2 Panik Di Pusat Undi, playlet #3 Malam Pertama dan playlet #4 Melihat Setan Bekerja. RM6

Bengkel Modular (September 2017) zine, mengandungi skrip playlet #13 Neraka Blackout. RM6

Teater Modular (Oktober 2017) zine, mengandungi skrip playlet #5 Tas Tangan, playlet #6 Pengantin, Freestyle!, playlet #7 Berat Dosa Siapa Yang Tahu? dan playlet #8 Korban Bulan Madu. RM6

Imbasan Skrip Teater Modular (Oktober 2017), mengandungi imbasan skrip yang telah diconteng pengarah Nana, Qiu Qatina, Mia Sabrina Mahadir dan Walid Ali. Imbasan skrip ini telah diberi kepada penyumbang RM300 projek ini di mystartr. TIDAK DIJUAL